Oslo TennisArena.Velkommen til Oslo Tennisarena .

Viktig at alle følger reglene som er på Oslo Tennisarena i denne perioden vi er i nå, det er mye beskjeder og viktig at alle disse leses før man går inn på anlegget eller bruker fasilitetene på Oslo Tennisarena.

Styrkerommet på Oslo Tennisarena er medlemsbasert. Medlemskapet koster 150,- i måneden for fri bruk av styrkerommet. Nøkkelbrikke og medlemskap kan dere få i resepsjonen før kl. 19.00 på hverdager.

kom og spill på

Oslo Tennisarena

Reservasjoner

Til alle brukere:

Kjære tennisvenner.

Booking via Playtomic er nå åpen som vanlig.

Vær oppmerksom på at OTA i disse tider har begrenset bemanning. 
Vi ønsker hjertelig velkommen tilbake og ser frem til at vi skaper et trygt idrettsmiljø sammen.

  •       Kun friske personer uten symptomer kan spille og generelle smittevernregler skal følges

  •       Det er ikke mulig å leie utstyr og skal man spille må man ha eget utstyr

  •      Generelle smittevernregler fra helsemyndighetene skal følges
  •      Totalt kan det være inntil 20 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen, trener/leder (over 18 år)
  •      Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller
  •      Det bør kun spilles singelspill, doublespill kun dersom man kan ivareta 1 meters regelen
  •      Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr
  •      Det bør brukes såpevann, antibac eller lignende til håndvask både før, under og etter trening
  •      Garderober er åpne for kun 6 personer av gangen

 

galleri .

Klubb bilder

DOWNLOAD THE APP!

BOOK YOUR COURT AND PLAY MATCHES